EN SK

Životné prostredie

Životné prostredie

„Nech sa každý snaží v tom prostredí, v ktorom žije, aby prejavil svojmu blížnemu naozajstný humanizmus, na ktorom záleží budúcnosť ľudstva.“

Albert Schweitzer

Životné prostredie

Životné prostredie je všetko čo nás obklopuje, živé i neživé veci, ktoré medzi sebou navzájom komunikujú a prispôsobujú sa podmienkam vo svojom prirodzenom prostredí. Životné prostredie a podnebie čelia v posledných rokoch nevídaným výzvam, ktoré predstavujú hrozbu pre kvalitné životné podmienky. Tie sú ovplyvňované počasím a klimatickými zmenami. Zmena je samozrejme neoddeliteľnou súčasťou našej planéty. Tak ako sa mení zem, oceány, atmosféra, podnebie, rovnako rýchlo sa mení aj náš život v takomto prostredí. Ničenie životného prostredia neovplyvňuje len rastliny či živočíchy, ale aj ľudí, ktorú túto zmenu žiaľ zapríčinili. Preto sa vlády a ľudia na celom svete snažia nájsť vhodné riešenia, aby dopady takýchto zmien boli čo možno najjemnejšie.
Vzhľadom k tomu, že táto téma je v súčasnosti veľmi významná, rovnako na ňu kladie veľký dôraz aj Klaster regionálneho rozvoja. Uvedomujeme si, že zelené technológie (tzv. GreenTech) a rôzne ekologické inovácie sú v dnešnej dobe najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou v tzv. SMART ekonomiky. Cieľom takejto ekonomiky je rozvoj trvalo udržateľného hospodárstva a spoločnosti, a to najmä znižovaním dopadov na životné prostredie. Členovia a partneri klastra sa snažia prinášať riešenia na efektívne využívanie nových alebo už využívaných prírodných zdrojov, priblížiť využívanie digitálnej technológie v eko-inováciach ako sú elektromobilita, zníženie energetickej náročnosti budov, odpadové hospodárstvo, separovanie či recyklácia. V neposlednom rade sa klaster zameriava aj na podporu ekologických aktivít napríklad výsadbu zelene, či propagáciu činností ako včelárenie alebo záhradkárčenie.
KRR chce realizovať aj stretnutia klastrových partnerov tzv. klastrové dni. Témy jednotlivých podujatí s externými partnermi budú vyberané v súlade s aktivitami KRR, s najnovšími trendami v inováciách, v kreatívnom priemysle a v smart riešení zameraných aj na životné prostredie. Počas podujatí budú prezentované zaujímavé výstupy z projektov, v ktorých sa zúčastňuje KRR, prípadne jeho partneri, prezentované budú inovácie spojené so životným prostredím, ale aj poznatky transferované z účasti v pracovných skupinách, zo zahraničných podujatí a pod.

Klaster si aj v čase pandémie uvedomuje, že je nevyhnutné prinášať také vízie, návrhy a riešenia, ktoré uľahčia život obyvateľov a zároveň budú klásť obrovský dôraz na trvalú udržateľnosť životného prostredia. Poďme spolu zmeniť veci k lepšiemu!
Predošlé
Ďalšie

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“ — Mahátma Gándhí

Garanti

Aktuality

Predošlé
Ďalšie

Projekty

Predošlé
Ďalšie