EN SK

Cestovný ruch a turizmus

Cestovný ruch a turizmus

„Cestovanie prináša mnohé dobrodenia: rozkoš z poznania nových miest, stretnutie s priateľmi dosiaľ neznámymi; učí tiež vybraným spôsobom a srdcu dodáva sviežosť z videného a počutého.“

— Saadí

Cestovný ruch a turizmus

Cestovný ruch je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví na svete a tvorí významnú časť hospodárstva, najmä v niektorých krajinách. Slovensko patrí z hľadiska cestovného ruchu medzi zaujímavú a rôznorodú krajinu, ktorá vychádza z charakteru prírodných krás a atraktivít vytvorených ľudskou činnosťou. Rozvoj cestovného ruchu je jedným z možných urýchľovačov ekonomického rozvoja a rastu životnej úrovne, nakoľko má vplyv nie len na zamestnanosť priamo v cestovnom ruchu, ale aj dodávateľských a iných nadväzujúcich odvetviach.
Vzhľadom k tomu, že Európa je hlavnou svetovou destináciou cestovného ruchu a Slovensko disponuje významnou geografickou polohou v medzinárodnom cestovnom ruchu, Európsky fond regionálneho rozvoja podporuje konkurencieschopnosť, udržateľnosť a kvalitu cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Súvisí aj s rozvojom, inováciami a diverzifikáciou produktov a služieb, ktoré môžu návštevníci získať a využívať.
Klaster dokáže vytvoriť inovatívny potenciál na to, aby priniesol do regiónov nové námety, ktorých realizácia môže napomôcť regionálnemu rozvoju. Jednou z nich je vytvorenie chytrej databázy údajov, v rámci ktorých dokážu pri digitálnom zobrazení záujemcovia veľmi jednoducho získavať informácie, ktoré sprístupnili aktéri (členovia klastra) ako body záujmu = POI. Jedinečný portál https://goslovakia.sk/sk je dnes jednou z najmodernejších informačných portálov na Slovensku. Tipy na výlety, balíčky produktov cestovného ruchu, tipy a skúsenosti, príbehy úspešných podnikateľov, členov klastrov a podobne zabezpečujú trvalý záujem o tento portál a poskytujú mu perspektívu rozvoja. Portál je prepojený s mobilnými aplikáciami „goslovakia“, ktoré je možné stiahnuť cez APP STORE či GOOGLE PLAY. Systém využíva a sprístupňuje moderné funkcionality ako chytrá mapa, zobrazovanie sieťovania bodov v podobe náučných chodníkov, turistických okruhov, tipov na výlet a iné. Kreativite medze nekladieme. Do systému postupne zapájame vysoko inovatívne prvky ako napríklad využívanie virtuálnej reality.
V blízkej budúcnosti plánujeme vytvoriť 100 identifikačných označení bodov záujmu na označenie miesta malých a stredných podnikov – pôsobiacich v službách cestovného ruchu alebo regionálnych výrobcov.

V súčasnosti KRR realizuje v spolupráci s ostatnými partnermi medzinárodný projekt ERASMUS - Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism. V rámci projektu sa spolupracuje s talianskymi, gréckymi a španielskymi partnermi na moduloch elektronického vzdelávania a na zlepšenie digitálnych zručností aktérov v oblasti cestovného ruchu.
Predošlé
Ďalšie

„Človek vníma len taký svet, ktorý v sebe nosí.“ — Antoine de Saint-Exupéry

Garanti

Aktuality

Projektové aktivity v Chorvátsku naplnili program nad očakávanie. Vynikajúco pripravené programy, komunikácia európskych tém, zaujímavé výmeny skúseností, bohatý sprievodný program. To všetko je len zlomok zo zaujímavých

Predošlé
Ďalšie

Projekty

Projekt spája všetky úrovne spoločnosti (od organizácií občianskej spoločnosti pracujúcich priamo s občanmi až po výskumné centrum zaoberajúce sa hlavne vedcami), primárnou cieľovou skupinou sú však medziobecné a

Projekt Flexitour vznikol na báze medzinárodného partnerstva v rámci programu Erasmus+. Jeho oficiálny názov v plnom znení je: ...............................  Z toho vyplýva, že jeho zmyslom je zapojenie

Predošlé
Ďalšie