EN SK

Cestovný ruch a turizmus

Cestovný ruch a turizmus

„Cestovanie prináša mnohé dobrodenia: rozkoš z poznania nových miest, stretnutie s priateľmi dosiaľ neznámymi; učí tiež vybraným spôsobom a srdcu dodáva sviežosť z videného a počutého.“

— Saadí

Cestovný ruch a turizmus

Cestovný ruch je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví na svete a tvorí významnú časť hospodárstva, najmä v niektorých krajinách. Slovensko patrí z hľadiska cestovného ruchu medzi zaujímavú a rôznorodú krajinu, ktorá vychádza z charakteru prírodných krás a atraktivít vytvorených ľudskou činnosťou. Rozvoj cestovného ruchu je jedným z možných urýchľovačov ekonomického rozvoja a rastu životnej úrovne, nakoľko má vplyv nie len na zamestnanosť priamo v cestovnom ruchu, ale aj dodávateľských a iných nadväzujúcich odvetviach.
Vzhľadom k tomu, že Európa je hlavnou svetovou destináciou cestovného ruchu a Slovensko disponuje významnou geografickou polohou v medzinárodnom cestovnom ruchu, Európsky fond regionálneho rozvoja podporuje konkurencieschopnosť, udržateľnosť a kvalitu cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni. Súvisí aj s rozvojom, inováciami a diverzifikáciou produktov a služieb, ktoré môžu návštevníci získať a využívať.
Klaster dokáže vytvoriť inovatívny potenciál na to, aby priniesol do regiónov nové námety, ktorých realizácia môže napomôcť regionálnemu rozvoju. Jednou z nich je vytvorenie chytrej databázy údajov, v rámci ktorých dokážu pri digitálnom zobrazení záujemcovia veľmi jednoducho získavať informácie, ktoré sprístupnili aktéri (členovia klastra) ako body záujmu = POI. Jedinečný portál https://goslovakia.sk/sk je dnes jednou z najmodernejších informačných portálov na Slovensku. Tipy na výlety, balíčky produktov cestovného ruchu, tipy a skúsenosti, príbehy úspešných podnikateľov, členov klastrov a podobne zabezpečujú trvalý záujem o tento portál a poskytujú mu perspektívu rozvoja. Portál je prepojený s mobilnými aplikáciami „goslovakia“, ktoré je možné stiahnuť cez APP STORE či GOOGLE PLAY. Systém využíva a sprístupňuje moderné funkcionality ako chytrá mapa, zobrazovanie sieťovania bodov v podobe náučných chodníkov, turistických okruhov, tipov na výlet a iné. Kreativite medze nekladieme. Do systému postupne zapájame vysoko inovatívne prvky ako napríklad využívanie virtuálnej reality.
V blízkej budúcnosti plánujeme vytvoriť 100 identifikačných označení bodov záujmu na označenie miesta malých a stredných podnikov – pôsobiacich v službách cestovného ruchu alebo regionálnych výrobcov.

V súčasnosti KRR realizuje v spolupráci s ostatnými partnermi medzinárodný projekt ERASMUS - Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism. V rámci projektu sa spolupracuje s talianskymi, gréckymi a španielskymi partnermi na moduloch elektronického vzdelávania a na zlepšenie digitálnych zručností aktérov v oblasti cestovného ruchu.
Predošlé
Ďalšie

„Človek vníma len taký svet, ktorý v sebe nosí.“ — Antoine de Saint-Exupéry

Garanti

Aktuality

Poďte s nami na Caravan Bike Travel do Nitry a vyhrajte karavan a množstvo ďalších hodnotných cien.! VYHRAJTE NOVÝ KARAVAN! Ako sa zapojiť? Ak si kúpite vstupenku na vstupnej pokladni → vyplňte ústrižok a

Predošlé
Ďalšie

Projekty

Projekt spája všetky úrovne spoločnosti (od organizácií občianskej spoločnosti pracujúcich priamo s občanmi až po výskumné centrum zaoberajúce sa hlavne vedcami), primárnou cieľovou skupinou sú však medziobecné a

Projekt Flexitour vznikol na báze medzinárodného partnerstva v rámci programu Erasmus+. Jeho oficiálny názov v plnom znení je: ...............................  Z toho vyplýva, že jeho zmyslom je zapojenie

Predošlé
Ďalšie