EN SK

zaPOIsa do rozvoja svojho regiónu

zaPOIsa.sk je iniciatíva, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto môže a chce prispieť k zlepšeniu kvality prostredia v ktorom žije a kto cíti, že v jej alebo jeho