EN SK

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

Online prihláška do Klastra regionálneho rozvoja

Dokumenty na stiahnutie

Výročná správa KRR za rok 2022

Audit správa 2020 KRR

Audit správa KRR 2021

Výročná správa KRR za rok 2021

Bronze Label Certificate 2021

Bronze Label Certificate 2019

Memorandum o spolupráci KRR a ZMO GA-ŠA

Memorandum o spolupráci KRR a ZMOŹO

Memorandum o spolupráci KRR a ZMO JE Jaslovské Bohunice

Memorandum o spolupráci KRR a SWAN

Stanovy KRR aktuálne od 18.10.2021 anglický preklad

Stanovy KRR aktuálne od 18.10.2021

LOGO Klaster regionálneho rozvoja II

LOGO Klaster regionálneho rozvoja

Výročná správa za rok 2020

Memorandum o spolupráci medzi KRR a KONICA MINOLTA

Memorandum o porozumení a spolupráci medzi KRR a Smart Cities Klub

Memorandum of cooperation KRR and Grupo Coremsa

Stratégia rozvoja klastrovej organizácie do roku 2027

Memorandum o spolupráci KRR a GoSlovakia

Výročná správa za rok 2018

STANOVY od 22.11.2018

Prezentácia činnosť KRR za rok 2016

Prezentácia KRR_9.12.2016 Valné zhromaždenie rozšírená

Prezentácia KRR_9.12.2016 Valné zhromaždenie úvodná

Memorandum o spolupráci medzi Klastrom RR – západné Slovensko a FMK, UCM

Memorandum o spolupráci medzi Klastrom RR – západné Slovensko a Svetovým združením Slovákov v zahraničí

Memorandum o spolupráci medzi Klastrom RR – západné Slovensko a Slovak Business Agency

Logo Klastra RR – západné Slovensko dlhé na stiahnutie pdf

Logo Klastra RR – západné Slovensko krátke na stiahnutie pdf

Výročná správa za rok 2015 a plán na rok 2016

Stanovy združenia Klastra RR – západné Slovensko

Logo Klastra RR – západné Slovensko dlhé na stiahnutie png