English EN Slovak SK
Dátum Číslo Predmet Partner IČO Dokument
23.4.2021 č. 2020-1-SK01-KA226-SCH-094401 Zmluva č. 2020-1-SK01-KA226-SCH-094401 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, NA Erasmus+ 30778867 zmluva-c-2020-1-sk01-ka226-sch-094401
18.09.2019 2019-1-SK01-KA204-060777 Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 zmluva-o-poskytnuti-grantu-erasmus
19.04.2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Rusconi, s.r.o. 44954689 zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov
13.12.2017 Zmluva - prenájom priestorov - Valné zhromaždenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 zmluva-prenajom-priestorov-valne-zhromazdenie
20.11.2017 Dodatok č.1 k zmluve MVI Technology s.r.o. 50314769 dodatok-c-1-k-zmluve
08.11.2017 Zmluva MVI Technology s.r.o. 50314769 zmluva-3
06.09.2017 10045102 Zmluva VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 zmluva-2
09.06.2017 1 Rámcová zmluva č. 1 o poskytovaní tlačiarenských služieb i + i print spol. s r.o. 00688070 ramcova-zmluva-c-1-o-poskytovani-tlaciarenskych-sluzieb
08.06.2017 Zmluva o spolupráci Sportmedia, s.r.o. 43878971 zmluva-o-spolupraci
30.05.2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 zmluva-o-vzajomnej-spolupraci
01.02.2017 01/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie KO BOX CLUB Galanta 45014132 zmluva
31.01.2017 Zmluva o dielo SECOURS s.r.o. 45410178 zmluva-o-dielo-13
19.12.2016 Zmluva o dielo MVI Technology, s.r.o. 50314769 zmluva-o-dielo-12
28.10.2016 Z201634523_Z Kúpna zmluva COMPREX, s.r.o. 36309028 kupna-zmluva
18.10.2016 Zmluva o dielo Oakhill s.r.o. 47645806 zmluva-o-dielo-11
29.09.2016 Dodatok č.02 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 dodatok-c-02-k-zmluve-o-vypozicke-nebytovych-priestorov
28.07.2016 Zmluva - správa a údržba webstránky AdBird.sk, s.r.o. 47812699 zmluva-sprava-a-udrzba-webstranky2
12.09.2016 7/2016/ARR Zmluva o dielo RNDr. Daniel Kollár - Dajama 17528747 zmluva-o-dielo-10
12.09.2016 Zmluva o dielo Ing.arch. Peter Odnoga - A5 ATELIER 14102943 zmluva-o-dielo-9
08.08.2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. 36857548 zmluva-o-poskytovani-pravnych-sluzieb