EN SK

Projekty

Projekty

Inovácie v oblasti digitalizácie

Klaster regionálneho rozvoja spolu s členom spoločnosťou ITermix s.r.o. a jej zahraničným partnerom firmou Excis Hu Kft. zorganizovali zahraničnú stáž pre členov a partnerov KRR

P O Z V Á N K A

zahraničná pracovná cesta – stáž Budapešť 2.-3. február 2023 Podpora sieťovania podnikov v Klastri Regionálneho RozvojaČíslo projektu 62/2021-2060-4230-ANZ5 Klaster regionálneho rozvoja spolu s členom spoločnosťou ITermix

Europe for citizens

We inform you about the end of the project co-financed from the EFC and the implemented project activities in summary. Informujeme o ukončení projektu spolufinancovaného

zaPOIsa do rozvoja svojho regiónu

zaPOIsa.sk je iniciatíva, do ktorej sa môže zapojiť každý, kto môže a chce prispieť k zlepšeniu kvality prostredia v ktorom žije a kto cíti, že v jej alebo jeho

Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja

Prijímateľ názov: Klaster regionálneho rozvoja sídlo: Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava Názov projektu                 Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja Miesto realizácie projektu                

Maximus

Návrh projektu „Maximalizácia motivácie, zapojenia a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikovaného prostredia“ (MAXIMUS) je zameraný na návrh, vývoj a testovanie digitálneho, prispôsobiteľného a interaktívneho motivačného

InCoop

Projekt spája všetky úrovne spoločnosti (od organizácií občianskej spoločnosti pracujúcich priamo s občanmi až po výskumné centrum zaoberajúce sa hlavne vedcami), primárnou cieľovou skupinou sú

FlexiTour

Projekt Flexitour vznikol na báze medzinárodného partnerstva v rámci programu Erasmus+. Jeho oficiálny názov v plnom znení je: ………………………….  Z toho vyplýva, že jeho zmyslom je zapojenie aktérov