EN SK

Projekt spája všetky úrovne spoločnosti (od organizácií občianskej spoločnosti pracujúcich priamo s občanmi až po výskumné centrum zaoberajúce sa hlavne vedcami), primárnou cieľovou skupinou sú však medziobecné a