EN SK

Maximus

Maximus

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Maximus

Návrh projektu „Maximalizácia motivácie, zapojenia a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikovaného prostredia“ (MAXIMUS) je zameraný na návrh, vývoj a testovanie digitálneho, prispôsobiteľného a interaktívneho motivačného systému, ktorý umožní študentom zapojiť sa do učenia a zároveň uľahčí účasť, sebarozvoj a zároveň zvládnutie kritického/hlbokého myslenia a tvorivého prejavu. Systém bude obsahovať herné prvky, ktoré inšpirujú herné reakcie a zapojenie študentov. MAXIMUS zhromažďuje sedem riadnych partnerov a jedného pridruženého partnera (Mikroregión 11+) zo štyroch rôznych krajín EÚ: Slovenska, Španielska, Grécka a Portugalska. Konzorcium projektu pozostáva zo starostlivo vybranej zmesi medzi neziskovými organizáciami, dvoma súkromnými školami, jednou verejnou školou, počiatočným poskytovateľom OVP a vysokou školou.

Ciele:

Hlavné ciele projektu súvisia s maximalizáciou motivácie, zapojenia a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikovaného prostredia. “ V našom projekte sa zameriavame na návrh, vývoj a testovanie digitálneho, flexibilného a interaktívneho motivačného systému vo forme digitálnej platformy pre spoluprácu doplnenej o mobilnú aplikáciu a elektronické pokyny na používanie systému pre učiteľov a študentov.

Plánujú sa aj konkrétne ciele:

  • zvýšiť motiváciu a aktívne zapojenie žiaka a súčasne zvýšiť kritické myslenie a tvorivé vyjadrenie žiaka;
  • Umožniť študentom sledovať svoj vlastný pokrok a odmeňovať ich pokrok / úspech;
  • Vytvoriť otvorené a prístupné prostredie pre školskú komunitu
  • Pomôcť učiteľom / študentom stanoviť / splniť SMART (dosiahnuteľné) ciele v kurze
  • Poskytnúť učiteľom užitočné nástroje na motiváciu a zapojenie študentov
  • Umožniť učiteľom sledovať pokrok študentov v rôznych oblastiach.

Cieľová skupina:

Vzdelávacia komunita – školy, učitelia a študenti

Výstupy projektu:

IO1 – Návrh motivačného systému a nastavenie platformy

IO2 – Testovanie platformy a upgrade na aplikáciu

IO3 – Nahratie audiovizuálnych pokynov

Partneri:

(SK) Klaster regionálneho rozvoja – poskytovateľ odbornej prípravy

(ES) CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA SUR

(GR) IeD – Inštitút pre rozvoj podnikania – organizácia v oblasti podnikateľského vzdelávania

(SK) BESST – Sukromná zakladná škola

(ES) Colegio Los Peñascales

(PT) MAIEUTICA COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR

(GR) 5th High School of Agrinio

Aktuality projektu

Shape
Shape