EN SK

Regionálne remeselné a farmárske trhy

Sobota 21.05.2022 sa niesla v Cíferi v znamení podpory regionálnych producentov a remeselníkov. Obec Cífer v spolupráci s Mikroregiónom 11 PLUS pripravili prvý ročník Regionálnych

KRR opäť v Portugalsku

Začiatok druhej polovica mája 2022 sa niesol v duchu realizácie projektových aktivít KRR v Portugalsku. Zástupcovia KRR spolu so zástupcami členov klastra a partnerov klastra