EN SK

Jedným z cieľov klastra je propagovať a prezentovať svojich členov z radov regionálnych výrobcov. Druhý KLASTER DAYS sa preto uskutočnil vo výnimočných priestoroch spoločnosti Apimed - v Medolandii v Dolnej Krupej. Nádherné