EN SK

Regionálne remeselné a farmárske trhy

Regionálne remeselné a farmárske trhy

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Regionálne remeselné a farmárske trhy

Sobota 21.05.2022 sa niesla v Cíferi v znamení podpory regionálnych producentov a remeselníkov. Obec Cífer v spolupráci s Mikroregiónom 11 PLUS pripravili prvý ročník Regionálnych remeselných a farmárskych trhov. Zúčastnilo sa viac ako 60 producentov.

Podujatie bolo sprevádzané kultúrnymi vystúpeniami hudobného charakteru. Nechýbali ani ukážky tradičného Cíferského kroja. Klaster regionálneho rozvoja dlhodobo podporuje propagáciu regionálnych výrobcov a preto ani v Cíferi nechýbala animačná podpora podujatia ako takého. Okrem toho klaster v samostatnej expozícii pripravil výstavu kostolov Mikroregiónu 11 PLUS a slovenských hradov a zámkov. V rámci rozvíjania kreativity spolupracujeme s ľudovým umelcom pánom Bartókom, ktorý výstavu sprevádzal zaujímavými príbehmi ale aj ukážkami tvorby.

KRR v rámci výstavy prezentoval aj nedávno vydanú knižnú publikáciu STOPY MINULOSTI a zaujímavé tematické turistické okruhy, ktoré môžu turisti a návštevníci využiť pri spoznávaní územia Mikroregiónu 11 PLUS.

Shape
Shape