EN SK

53. Národný zraz karavanistov Slovenskej republiky

53. Národný zraz karavanistov Slovenskej republiky

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

53. Národný zraz karavanistov Slovenskej republiky

V nadväznosti na uskutočnenú spoločnú aktivitu Medzinárodného predajného veľtrhu Caravan, Bike, Tourist v Nitre v areáli Agrokomplex v Nitre, ktorý sa uskutočnil začiatkom apríla sa zástupcovia Klastra regionálneho rozvoja, GoSlovakia, Karavan.sk, Slovenskej asociácie campingu a caravaningu a ďalší zástupcovia kempistickej a karavanistickej rodiny stretli 20.5.2022 v Bratislave pri príležitosti Národného zrazu karavanistov SR na Zlatých pieskoch.

Cieľom stretnutia bolo okrem iného vyhodnotiť aktivity veľtrhu, diskusia o silných a slabých stránkach ako aj náčrt spoločných aktivít do budúcnosti. Záujmom všetkých zúčastnených je začať pripravovať nasledujúci ročník výstavy v Nitre, zároveň však rozvíjať aj ďalšie spoločné ciele, ako napríklad posilnenie aktivít SACC, modernizáciu webu, viac služieb pre členov asociácie, začlenenie moderných digitálnych technológií do portfólia všetkých zúčastnených a podobne.

Shape
Shape