EN SK

KRR opäť v Portugalsku

KRR opäť v Portugalsku

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

KRR opäť v Portugalsku

Začiatok druhej polovica mája 2022 sa niesol v duchu realizácie projektových aktivít KRR v Portugalsku. Zástupcovia KRR spolu so zástupcami členov klastra a partnerov klastra za zúčastnili projektovej aktivity na Portugalskej univerzite, kde boli portugalským partnerom prezentované výsledky výskumu v rámci projektu InCoop, realizované v programe Európa pre občanov. Riaditeľ Klastra regionálneho rozvoja prezentoval doterajší priebeh projektových aktivít. Do diskusie boli zapojení študenti univerzity ale aj zástupcovia samosprávy a verejnosť.

Hlavná diskusia prebehla na tému porovnávania výstupov z realizovaného výskumu a diskutujúci zdieľali svoje skúsenosti z možnosťou zapojenia verejnosti do aktivít samospráv a podiele možnosti zásahov verejnosti do života samosprávy. Diskusiu vynikajúco usmerňoval prof. Faustino, vedúci výskumu, ktorý navrhol, že vzhľadom k záujmu o tému bude v prezentácii aktivity pokračovať aj na nasledujúcom seminári.

V nasledujúcich dňoch sa zástupcovia členov klastra a partnerov klastra zúčastnili vzdelávacích aktivít v meste MAIA neďaleko Porta, v partnerskej organizácii Maieutica, ktorá je zakladateľom Univerzitného ištitútu Maia a Polytechnického inštitútu Maia. V rámci okrúhlych stolov sme mali možnosť zistiť, ako pristupuje portugalský partner k riešeniu projektov, a takisto sme mali možnosť načrieť hlbšie do skladby konkrétnych inovatívnych projektov ako napríklad k tvorbe a vývoju modernej mobilnej aplikácie pre športovcov alebo zaujímavého projektu súvisiaceho z rozvojom robotizácie.

Oboznámili sme sa aj s priestormi vzdelávacieho inštitútu, učebnými postupmi a najmä akým spôsobom komunikujú s podnikateľským prostredím, zapájaním študentov do praxe a podobne. Zástupcovia členov klastra prezentovali svoje aktivity, napríklad najmodernejšie využívanie 3D tlače v rôznych hospodárskych odvetviach alebo zapájanie projektových výstupov do života v samosprávach na Slovensku. Samotný Klaster regionálneho rozvoja prezentoval projekt Podpora sieťovania podnikov v Klastri regionálneho rozvoja, v rámci ktorého je realizovaná aj aktuálna návšteva v Portugalsku v Maia. Výmenu skúseností a možnosti spoločných projektových nápadov do budúcnosti považujú prítomní za jednu z možností aktuálneho stretnutia. Nadviazali by tak na práve prebiehajúci spoločný projekt v schéme ERASMUS+, kde sa vyvíja moderný motivačný systéme pre školy.

Shape
Shape