EN SK

Faktúry

Faktúry
Page 24
Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
11. 3. 2016 102016001 Faktúra – služby web stránky AdBird.sk, s.r.o. 47812699 380 faktura-sluzby-web-stranky
19. 2. 2016 1016002 Faktúra č.1016002 parkPARK, s.r.o. 36850586 976 faktura-c-1016002
16. 2. 2016 90092016 Faktúra – konferencia Smart Cities Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 500 faktura-konferencia-smart-cities
29. 12. 2015 0312015 Faktúra- prezentácie, infografiky a webovej stránky AdBird.sk, s. r. o. 47812699 4950 faktura-prezentacie-infografiky-a-webovej-stranky
29. 12. 2015 10150359 Faktúra – databáza údajov NETSYSTEM Slovakia, s.r.o. 36241091 23400 faktura-databaza-udajov
28. 12. 2015 2015/1207 Faktúra – propagačné predmety R J A R s.r.o. 43985637 1194 faktura-propagacne-predmety
28. 12. 2015 10150614 Faktúra – Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti CS, s.r.o. 44101937 23400 faktura-vypracovanie-studie-uskutocnitelnosti
28. 12. 2015 21501955 Faktúra – tlač letákov Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. 35683244 5924,16 faktura-tlac-letakov
28. 12. 2015 2015/1206 Faktúra – grafické spracovanie loga a iné R J A R s.r.o. 43985637 5220 faktura-graficke-spracovanie-loga-a-ine
2. 11. 2015 10150002 Faktúra – Návrh a implementácia systému povinného zverejňovania na web… parkPARK s.r.o 36850586 264,76 faktura-navrh-a-implementacia-systemu-povinneho-zverejnovania-na-web
15. 9. 2015 115090074 Faktúra – doména klasterrr.sk Websupport, s.r.o. 37840371 14,76 faktura-domena-klasterrr-sk
13. 4. 2015 150056 Faktúra – spracovanie účtovníctva za rok 2014 MARTOM, s.r.o. 36246832 250 faktura-spracovanie-uctovnictva-za-rok-2014