EN SK

Faktúry

Faktúry
Page 22
Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
31.10.2016 1020160236 Faktúra - právne služby Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. 36857548 1.854 faktura-pravne-sluzby-2
20.10.2016 20161001 Faktúra - igelitové tašky R J A R s.r.o. 43985637 696 faktura-igelitove-tasky
15.10.2016 2016234 Faktúra - prezentácia klastra Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. 35874015 210 faktura-prezentacia-klastra
14.10.2016 1616 Faktúra - projektová dokumentácia DUR Ing. arch. Peter Odnoga - A5ATELIÉR 14102943 23.940 faktura-projektova-dokumentacia-dur
13.10.2016 2016158 Faktúra - občerstvenie projekt RELAX-TEAM s.r.o. 31414893 70 faktura-obcerstvenie-projekt
12.10.2016 2016157 Faktúra - občerstvenie projekt RELAX-TEAM s.r.o. 31414893 70 faktura-obcerstvenie-projekt-2
10.10.2016 16008 Faktúra - spracovanie účtovníctva SECOURS, s.r.o. 45410178 890 faktura-spracovanie-uctocnictva
10.10.2016 2016155 Faktúra - občerstvenie projekt RELAX-TEAM s.r.o. 31414893 70 faktura-obcerstvenie-projekt-3
07.10.2016 042016 Faktúra - služby AdBird.sk, s.r.o. 47812699 990 faktura-sluzby
06.10.2016 20160071 Faktúra - multimediálna hra Qintec a.s. 36738964 5940 faktura-multimedialna-hra
30.09.2016 1020160212 Faktúra - právne služby Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. 36857548 486 faktura
18.07.2016 10160003 Faktúra - Analýza k príprave projektu časopisu2 parkPARK, s.r.o. 36850586 4985 faktura-analyza-k-priprave-projektu-casopisu2
1.08.2016 201624 Faktúra - realizácia VO Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. 46488189 504 faktura-realizacia-vo2
22.09.2016 16460 Faktúra - propagácia v Biker Sportmedia, s.r.o. 43878971 3000 faktura-propagacia-v-biker
18.07.2016 10160003 Faktúra - Analýza k príprave projektu časopisu parkPARK, s.r.o. 36850586 4985 faktura-analyza-k-priprave-projektu-casopisu
08.09.2016 2016/0901 Faktúra - prezentácia na podujatí R J A R s.r.o. 43985637 5812,80 faktura-prezentacia-na-podujati-2
07.09.2016 20165234 Faktúra - Plagáty, letáky DAMITO s.r.o. 44148542 882,84 faktura-plagaty-letaky
06.09.2016 1606012 Faktúra - prezentácia na podujatí EMPIRES, s.r.o. 47347571 950 faktura-prezentacia-na-podujati
31.08.2016 20165125 Faktúra - Pop-up stena DAMITO s.r.o. 44148542 1508,40 faktura-pop-up-stena
31.08.2016 1020160196 Faktúra - právne služby Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. 36857548 488,59 faktura-pravne-sluzby