EN SK

Prezentácia projektu Maximus verejnosti

Na viac účelovej akcii v Cíferi sme taktiež odprezentovali projekt Maximus, ktorý implementujeme v Erasmus + schéme. Priblížili sme záujemcom z publika o čom projekt