EN SK

V rámci projektu “Podpora sieťovania a podnikov v klastri regionálneho rozvoja” sa bude 11.7.2022 v kultúrnom dome v Cíferi, konať vzdelávací kurz, s názvom “Občianska participácia na verejnej úrovni s využitím