EN SK

Medzinárodná konferencia (ICPRPI) – InCOOP

V rámci projektu InCOOP, ktorý realizujeme cez program Európa pre občanov, vás pozývame na “Medzinárodnú konferenciu o participatívnych nástrojoch regionálnej politiky”, ktorá sa bude konať

Vzdelávací seminár “POI v praxi”

V nadväznosti na Valné zhromaždenie Klastra regionálneho rozvoja v dopoludňajších hodinách 11.7.2022 sa popoludní v rámci projektu “Podpora sieťovania a podnikov v klastri regionálneho rozvoja” 

Vzdelávací kurz

V rámci projektu “Podpora sieťovania a podnikov v klastri regionálneho rozvoja” sa bude 11.7.2022 v kultúrnom dome v Cíferi, konať vzdelávací kurz, s názvom “Občianska