EN SK

Vzdelávací seminár “POI v praxi”

Vzdelávací seminár “POI v praxi”

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Vzdelávací seminár “POI v praxi”

V nadväznosti na Valné zhromaždenie Klastra regionálneho rozvoja v dopoludňajších hodinách 11.7.2022 sa popoludní v rámci projektu “Podpora sieťovania a podnikov v klastri regionálneho rozvoja”  bude pokračovať v overovaní vizibility a dostupnosti Bodov záujmu (POI) v teréne. 

 Seminár, s názvom “POI v praxi” má za úlohu prezentovanú teóriu overiť praktickými ukážkami v teréne.  

Začne sa v Cíferi odkiaľ sa pomocou autobusov presunieme na Červený Kameň, kde si návštevníci budú môcť pozrieť bod záujmu v praxi. Súčasťou je prehliadka hradu, ktorú bude sprevádzať možnosť otázok ohľadom histórie a kultúry. Po prehliadke POI Červený kameň sa presunieme na ďalší bod, ktorým je regionálny producent  Včelko, spojený s diskusiou a ochutnávkou regionálnych produktov. Po ukončení aktivity sa presunieme späť do Cífera, kde seminár ukončíme diskusiou a spoločenským programom. 

Shape
Shape