EN SK

Maximus

Návrh projektu „Maximalizácia motivácie, zapojenia a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikovaného prostredia“ (MAXIMUS) je zameraný na návrh, vývoj a testovanie digitálneho, prispôsobiteľného a interaktívneho motivačného