EN SK

Zmluvy

Dátum Číslo Predmet Partner IČO Dokument
09.06.2017 1 Rámcová zmluva č. 1 o poskytovaní tlačiarenských služieb i + i print spol. s r.o. 00688070 ramcova-zmluva-c-1-o-poskytovani-tlaciarenskych-sluzieb
08.06.2017 Zmluva o spolupráci Sportmedia, s.r.o. 43878971 zmluva-o-spolupraci
30.05.2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 zmluva-o-vzajomnej-spolupraci
01.02.2017 01/2017 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie KO BOX CLUB Galanta 45014132 zmluva
31.01.2017 Zmluva o dielo SECOURS s.r.o. 45410178 zmluva-o-dielo-13
19.12.2016 Zmluva o dielo MVI Technology, s.r.o. 50314769 zmluva-o-dielo-12
28.10.2016 Z201634523_Z Kúpna zmluva COMPREX, s.r.o. 36309028 kupna-zmluva
18.10.2016 Zmluva o dielo Oakhill s.r.o. 47645806 zmluva-o-dielo-11
29.09.2016 Dodatok č.02 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 dodatok-c-02-k-zmluve-o-vypozicke-nebytovych-priestorov
28.07.2016 Zmluva - správa a údržba webstránky AdBird.sk, s.r.o. 47812699 zmluva-sprava-a-udrzba-webstranky2
12.09.2016 7/2016/ARR Zmluva o dielo RNDr. Daniel Kollár - Dajama 17528747 zmluva-o-dielo-10
12.09.2016 Zmluva o dielo Ing.arch. Peter Odnoga - A5 ATELIER 14102943 zmluva-o-dielo-9
08.08.2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o. 36857548 zmluva-o-poskytovani-pravnych-sluzieb
05.08.2016 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo SECOURS s.r.o. 45410178 dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-2
8. 7. 2016 Zmluva na dodávku prezentačných materiálov a predmetov DAMITO s.r.o. 44148542 zmluva-na-dodavku-prezentacnych-materialov-a-predmetov
23. 6. 2016 Zmluva o dielo Qintec a.s. 36738964 zmluva-o-dielo-8
23. 6. 2016 Zmluva o dielo SECOURS s.r.o. 45410178 zmluva-o-dielo-7
3. 6. 2016 2016/01 Zmluva o poskytovaní služieb (verejného obstarávania) Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. 46488198 zmluva-o-poskytovani-sluzieb-verejneho-obstaravania
31. 5. 2016 Zmluva o dielo parkPARK, s.r.o. 36850586 zmluva-o-dielo-6
22. 4. 2016 01/2016 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Bíliková, s.r.o. 46001417 zmluva-o-poskytnuti-ucelovej-dotacie-3