EN SK

Spoločenská oblasť

Spoločenská oblasť

Projektové aktivity v Chorvátsku naplnili program nad očakávanie. Vynikajúco pripravené programy, komunikácia európskych tém, zaujímavé výmeny skúseností, bohatý sprievodný program. To všetko je len zlomok zo zaujímavých

Naši partneri

Medzinárodní partneri