English EN Slovak SK

Zmena korešpondenčnej adresy !!!

Zmena korešpondenčnej adresy !!!

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Zmena korešpondenčnej adresy !!!

Dovoľujeme si vám oznámiť a zároveň vás požiadať, aby ste v písomnom korešpondenčnom styku s Klastrom regionálneho rozvoja –  západné Slovensko začali používať P.O.BOX, ktorý je zriadený od 1.júna 2018. Kompletná adresa je Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, P.O.BOX 138, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Do zmeny stanov nepoužívajte prosím adresu na Mikovíniho 4, pretože túto bude možné používať až po oficiálnej zmene stanov a registrácii na príslušných úradoch, o čom vás budeme v prípade aktuálnosti informovať.

Shape
Shape