Zámocké pivné slávnosti, Holíč 16.9.2017

Zámocké pivné slávnosti, Holíč 16.9.2017

Člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko, mesto Holíč usporiadalo podujatie Medzinárodné majstrovstvá Slovenska historických motocyklov a sajdkár a Zámocké pivné slávnosti. Podujatie sa uskutočnilo v areáli Holíčskeho zámku v sobotu 16.9.2017. Návštevníci pretekov mali možnosť vidieť nádherné preteky historických motocyklov, ktoré sa konali v centre mesta Holíč. Na festivale piva sa predstavili lokálne pivovary, medzi inými aj pivovar SANDORF, ktorý je členom Klastra RR. Pripravený bol aj bohatý kultúrny program a rôzne súťaže venované téme piva. V sprievodnom programe bola pripravená prehliadka motocyklového depa.
Na podujatí sa zúčastnil aj Klaster RR, ktorý spoločne so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom prezentoval cestovný ruch kraja. Propagácia bola zameraná na tému zážitková turistika. K dispozícii boli rôzne informačné materiály a drobné propagačné predmety. Najväčší záujem mali návštevníci o turistické mapy trnavského kraja. Detičky sa najviac potešili farebným balónom, nálepkám so zvieratkami, pexesu a omaľovánkam.