EN SK

X. Galantafest 2017, 1. júl 2017

X. Galantafest 2017, 1. júl 2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

X. Galantafest 2017, 1. júl 2017

Galantafest má už svoju históriu a stal sa neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí v Galante. Organizátori – občianske združenie Templars Slovakia Galanta v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante pred desiatimi rokmi prišli s myšlienkou nielen zviditeľniť mesto Galanta, ale hlavne pomôcť tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Táto myšlienka spája aj mestské inštitúcie, firmy, občianske združenia, ako aj jednotlivcov.
Každý účastník, ktorý prišiel a zúčastnil sa tejto akcie, prispel aj svojou troškou v podobe finančného príspevku formou vstupného. Už tradične tieto finančné prostriedky organizátori používajú na zakúpenie rôznych prístrojov a potrieb pre nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša, a s. v Galante.
Svojou účasťou podporil podujatie aj Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko spolu so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom. Prezentácia bola zameraná na sakrálnu a kultúrnu tematiku v kraji. Návštevníci mali možnosť sa v stánku klastra informovať o zaujímavých turistických destináciách, cyklotrasách či kultúrnej a sakrálnej tematike. Spomedzi propagačných materiálov bol najväčší záujem o mapy a cyklotrasy v kraji. Detských návštevníkov potešili drobné propagačné predmety ako pexeso a balóny. Na podujatí sa zúčastnilo približne 4000 návštevníkov.

Shape
Shape