EN SK

Vzdelávací kurz s využitím digitálnych technológii

Vzdelávací kurz s využitím digitálnych technológii

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Vzdelávací kurz s využitím digitálnych technológii

V rámci akcie “Občianska participácia na verejnej úrovni s využitím digitálnych technologii – vzdelávací kurz” sme sa tešili z bohatej prítomnosti občanov z viacerých kútov. 

Na kurze, ktorý sa konal v priestoroch kultúrneho domu v Cíferi nás poctili svojou prítomnosťou obyvatelia obce, ktorí zároveň pomáhali pri usporiadaní akcie, partneri klastra ktorých tvorili napríklad starostovia, podnikatelia, zástupcovia samospráv, tretí sektor, atď., zahraniční partneri z projektov, ktoré implementujeme cez program európa pre občanov a zahraniční občania a zároveň partneri pochádzajúci z Česka, Chorvátska a Francúzka. 

V rámci akcie sme si ukázali projekty v implementacii v KRR, partneri zahraničných partnerov mali s riaditeľom KRR p. Turanským a starostom Cífera p. Saganom debatu o viacerých výstupoch, ktoré boli v rámci projektov vyhotovené, čo si zároveň mohli vypočuť aj hostia. Debatu neskor dopĺňala diskusia o konkretnych projektovych aktivitách a vzájomnej spolupráci. 

Shape
Shape