English EN Slovak SK

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Výzva

Výzva na predkladanie ponúk

na zákazku s názvom Digitalizácia a tvorba originálneho obsahu pre body záujmu (POI) v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Klaster regionálneho rozvoja zabezpečuje pre projekt „Digitalization as a tool for sustainable regional development – education, environmental and social dimension“ – ET 592926 tvorbu originálneho obsahu vo forme počítačovo spracovaných dát.

Predmetom obstarania je zabezpečenie digitálnych podkladov k takzvaným bodom záujmu, ktoré sú vymedzené územne na západnom Slovensku, prioritne v území Mikroregiónu 11 PLUS, Mikroregiónu Červený Kameň s Mikroregiónu nad Holeškou s podľa pokynov obstarávateľa aj inými mikroregiónmi alebo miestnymi akčnými skupinami na území západného Slovenska.

Oblasť zamerania bodov záujmu je pre účely toho obstarania vymedzená ako záujmové body sakrálnych objektov, záujmové body najvýznamnejších objektov ľubovoľného druhu a zamerania v území a doplnkovo bodov záujmu definovaných regionálnymi výrobcami a označením ich prevádzok poskytujúcich regionálne produkty alebo služby.

Ponuka od záujemcu/uchádzača musí byť doručená do 19.02.2021 do 12:00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky §117

Príloha číslo 2 Ponúknutá cena a Identifikačné údaje

Čestné prhlásenie

Zmluva o dielo

Shape
Shape