Vinobranie Smrdáky 2.9.2017

Vinobranie Smrdáky 2.9.2017

V sobotu 2.9.2017 sa na námestí v obci Smrdáky konalo tradičné  vinobranie. Podujatie sa začalo sprievodom obcou a odovzdaním venca. Pre návštevníkov bol pripravený kultúrny program v ktorom sa predstavila dychová hudba Šohajé, Smrdáčané, Oľga Baričičová a kamaráti a Big Bang Storm. V sprievodnom programe bola ponuka Skalického trdelníka a ukážky ľudových remesiel.

Podujatie podporil svojou účasťou aj Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, ktorý spoločne so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom prezentoval cestovný ruch regiónu. Prezentácia bola zameraná na regionálne produkty a zážitkovú turistiku. V propagačnom stánku boli pre návštevníkov pripravené informačné materiály o atraktivitách trnavského kraja. Detičky sa potešili drobným propagačným predmetom, najmä balónom, omaľovánkam a lízankám.