Viac informácií o cyklotrasách

Viac informácií o cyklotrasách

V rámci rozšírenia spolupráce sa stretli dňa 4. apríla 2018 v Novom Meste nad Váhom zástupcovia KRR a Slovenského cykloklubu. Najdôležitejšou témou stretnutia bola pracovná časť zameraná na možnosti výmeny dát za účelom ich sprístupnenia širokej verejnosti cez portál GOWEST.SK. Ide o informácie z databázy, ktorú počas viacerých rokov náročným spôsobom spracoval Slovenský cykloklub a ktoré by v rámci portálu GOWEST.SK mohli nadšencom a priaznivcom cyklistických disciplín priniesť zaujímavým a užitočným spôsobom podané možnosti využívania vybraných cyklotrás. Stále totiž na Slovensku nie je k dispozícii komplexný cykloportál a hoci viaceré regionálne portály na úrovni krajov prinášajú čiastkové informácie o možnostiach využívania cyklotrás, nie je možné v súčasnosti nájsť portál, kde by boli vzájomne poprepájané. GOWEST.SK zároveň vytvára priestor pre dopĺňanie takzvaných bodov záujmu popri cyklotrasách, ponúka možnosti orientácie v širokej ponuke kultúrnych a spoločenských podujatí v danom čase a podobne. Ďalšou témou bolo vytvorenie platformy pre pracovnú verziu cykloportálu, v rámci ktorej by aktéri pripravujúci nové trasy, ich rekonštrukciu, obnovenie, či rozšírenie  mohli v reálnom čase mať k dispozícii aktuálny stav ich rozpracovania, čo je skutočne veľmi potrebné, pretože v praxi sa často stáva, že príprave tej istej cyklotrasy sa nezávisle venuje viacero subjektov bez toho, že by o tom vedeli alebo sa informovali. Koordinovaný prístup, ktorý presadzuje Klaster môže priniesť väčšiu efektivitu v dosahovaní výsledkov. Pozývame všetkých, ktorí majú k tejto téme čo povedať, k spolupráci.