English EN Slovak SK

Verejná degustácia vín – Víno Hlohovec 2017

Verejná degustácia vín – Víno Hlohovec 2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Verejná degustácia vín – Víno Hlohovec 2017

V sobotu 27. mája 2017 sa uskutočnil 9. ročník súťaže hroznových vín zaradenej medzi nominačné výstavy Národného salónu vín SR. Podujatie organizoval člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko (KRR) – Hlohovecký cech vinárov vo Vieche Jašter na Starej hore v Hlohovci. Touto súťažou obnovili organizátori tradíciu regionálnej súťaže domácich výrobcov a milovníkov vína v tejto časti Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, kde sa nachádza veľká časť vinohradníckych plôch. Pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy Víno Hlohovec 2017 sa v úvodnom slove prítomným prihovoril predseda cechu pán Pavol Tutura a primátor mesta Hlohovec  Ing. Miroslav Kollár. Ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách získali okrem ocenenia udeleného organizátorom aj vecnú odmenu, ktorú im venoval KRR. Po udelení cien nasledovala verejná ochutnávka súťažných vín. O dobrú náladu sa postarala ľudová hudba Heskovci z Červeníka.

Podujatie sa konalo s podporou KRR a navštívilo viac ako 1000 návštevníkov, ktorí mali možnosť v propagačnom stánku KRR získať informácie o turistických a historických atraktivitách Trnavského samosprávneho kraja. Prezentácia cestovného ruchu bola zameraná na regionálne produkty. Pre návštevníkov boli pripravené rôzne propagačné materiály o regióne. Najväčší záujem prejavili o materiály týkajúce sa cykloturistiky. Potešili ich aj drobné propagačné predmety.

Shape
Shape