EN SK

Valné zhromaždenie Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko, Trnava 14.12.2017

Valné zhromaždenie Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko, Trnava 14.12.2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Valné zhromaždenie Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko, Trnava 14.12.2017

Dňa 14. decembra 2017 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave konalo zasadnutie Valného zhromaždenia Klastra RR. Zúčastnilo sa ho 100 členov klastra. Výkonný riaditeľ Marek Turanský, privítal prítomných a predstavil v prezentácii činnosť Klastra RR a jeho plánované aktivity. Prítomným hosťom bolo predstavené aj Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré  je podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 a jeho úlohou je poskytovanie bezplatného poradenstva potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. IPC  pripravuje a organizuje semináre a školenia v súvislosti s fondmi EÚ na území Trnavského kraja. Ďalším bodom programu bolo predstavenie propagačných nástrojov Klastra RR – informačný portál GoWest, ktorý ponúka kompletné informácie o miestach pre návštevu kraja vrátane tipov na výlety a regionálny časopis Friško, ktorý podporuje domáci cestovný ruch a podnikanie v Trnavskom kraji reportážnou formou.  Počas podujatia boli vystavené výrobky z rúk klientov Domovov sociálnych služieb a Domovov dôchodcov, ktoré sú členmi klastra. Súčasťou bola aj prezentácia tém cestovného ruchu v Trnavskom kraji, predovšetkým zameraná na propagáciu regionálnych produktov, ktoré mali účastníci možnosť si prezrieť. Členovia spoločne diskutovali na témy ďalšieho rozvoja spolupráce. Podujatie sa u všetkých zúčastnených stretlo s priaznivým ohlasom.

Shape
Shape