English EN Slovak SK

Turistický pochod FOFR – 2017

Turistický pochod FOFR – 2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Turistický pochod FOFR – 2017

Člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko Hlohovecký cech vinárov v posledných dvoch rokoch výrazne rozšíril svoje aktivity. Okrem klasických vinársko – vinohradníckych akcií začal tiež organizovať turisticko – poznávacie podujatia. V nich sa zameriava na propagáciu prírodných krás, kultúrnych a historických pamiatok hlohoveckého regiónu. Keďže v našom okresnom meste nie je zatiaľ zriadené turisticko-informačné centrum, v mnohých ohľadoch supluje aj činnosti tejto inštitúcie.

 

Cech je od minulého roku aktívnym členom združenia Klaster regionálneho rozvoja Západné Slovensko v rámci ktorého koordinuje svoje aktivity a širokospektrálne podporuje a propaguje regionálny rozvoj v našom okrese. Aj vedenie mesta Hlohovec ocenilo tieto aktivity cechu pri regionálnom rozvoji a poskytlo cechu dotáciu na podporu jeho činnosti vo vybraných oblastiach. Najnovšou aktivitou s celospoločenským dosahom je zámer vybudovať sieť náučných turistických a cykloturistických chodníkov v našom regióne a navzájom ich pospájať. Tieto aktivity rozvíja cech v aktívnej spolupráci s Klubom slovenských turistov.

Hlohovecký cech vinárov tento rok zorganizoval spolu s obcou Tepličky v poradí už 14.ročník turistického pochodu FOFR v rámci zahájenia jarnej turistickej sezóny. Ráno 8.apríla 2017 sa začali pred budovou obecného úradu v Tepličkách schádzať turisti všetkých vekových kategórií. Organizátori mali pri registrácii účastníkov veru čo robiť, pretože autobusy z Hlohovca postupne privážali nových a nových turistov. Prišli turisti všetkých vekových kategórií od malých detí s rodičmi po klub dôchodcov z Trnavy. Organizátori zaevidovali 305 turistov, čo predstavuje absolútny rekord v počte účastníkov za celé 14-ročné obdobie.

 

Trasa viedla po lesných cestičkách, ktoré organizátori vyznačili dočasným turistickým značením. Vybraná turistická trasa medzi Tepličkami a Hlohovcom je svojim charakterom a dĺžkou cca 1,5 hod. určená predovšetkým pre rodiny s malými deťmi. Cieľom podujatia bol Penzión Viecha Jašter, kde boli turisti pohostení pohárom dobrého rúžového vínka odrody zweigeltrebe. Časť zariadenia Penzión Jašter na Starej hore nebol síce ešte oficiálne otvorený, ale zažil dobrú zaťažkávaciu skúšku, keď sem postupne prišlo viac než 300 turistov, ktorí trpezlivo počkali v rade na jašterskú kapustnicu. Poďakovanie patrí preto Paľkovi Tuturovi a tiež personálu jeho zariadenia, že tak dokonale zvládli tento nápor turistov a ponúkli im príjemné osvieženie po turistickej prechádzke.

 

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o najbližšie akcie cechu uvediem nasledovné :

Fraštacké putovanie za vínom 29.apríla 2017 

Putovanie po vinohradoch Hlohovecko-Šintavskej oblasti 10.júna 2017

Bližšie informácie je možné získať na :

www.cechvinarov.sk

Spracoval : Ing. Jozef Kertész                                                      podpredseda Hlohoveckého cechu vinárov

Shape
Shape