Tradičný Vrbovský jarmok 30.9.2017

Tradičný Vrbovský jarmok 30.9.2017

Mesto Vrbové zorganizovalo dňa 30.9.2017 tradičný Vrbovský jarmok. Pre návštevníkov bol pripravený kultúrny a hudobný program. Na pódiu pred kultúrnym domom vystúpili dychové súbory Vrbovanka a Drahovčanka a folklórny súbor Slnečnica. V okolí kultúrneho domu boli rozmiestnené predajné stánky a pre najmenších návštevníkov premávali kolotoče.

Osobnou účasťou podporil podujatie aj Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, ktorý spolu so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom prezentoval cestovný ruch trnavského kraja. Prezentácia bola zameraná na cykloturistiku a vodný potenciál v kraji. Pre návštevníkov  boli k dispozícii rôzne propagačné materiály o zaujímavých turistických atraktivitách a cyklomapy. Deti sa potešili drobným propagačným predmetom, najviac ich potešili balóniky, omaľovánky a cukríky.