English EN Slovak SK

Tradičný trnavský jarmok, Trnava 8.9.2017

Tradičný trnavský jarmok, Trnava 8.9.2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Tradičný trnavský jarmok, Trnava 8.9.2017

Mesto Trnava zorganizovalo v dňoch 7.-10.9.2017 Tradičný trnavský jarmok. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny a hudobný program. V sprievodnom programe sa predstavili ľudoví remeselníci, ktorí návštevníkom predviedli svoje umenie. Jedinečný sprievodný program jarmoku ožil pod hradbami mesta. Nadšenci z Agentúry Hector tam prezentovali rytierske i lukostrelecké súboje a priblížili tak návštevníkom chuť a vôňu stredoveku prostredníctvom dobovej kuchyne, šermiarskych vystúpení, ukážkami lukostreľby, či jazdou na koni.

Osobnou účasťou podporil podujatie aj Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, ktorý spolu so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom prezentoval cestovný ruch trnavského kraja. Prezentácia bola zameraná na zážitkovú, sakrálnu a kultúrnu tematiku. Pre návštevníkov  boli k dispozícii rôzne propagačné materiály o zaujímavých turistických atraktivitách nachádzajúcich sa v kraji. Najmenší návštevníci sa potešili drobným propagačným predmetom, najviac ich potešili farebné balóny,  omaľovánky, pexeso a lízanky.  Súčasťou expozície bolo aj predstavenie Informačno – poradenského centra  pre európske štrukturálne a investičné fondy. IPC je podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 a jeho úlohou je poskytovanie bezplatného poradenstva potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. V rámci propagácie kultúrnej tematiky bol návštevníkom predstavený projekt  Kultúrno – informačné centrum Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorého cieľom je oživenie a revitalizácia okolia Synagógy-Centra súčasného umenia, Domu hudby M. S. Trnavského a budova Stephanea. Návštevníci mali možnosť si na vystavených paneloch pozrieť vizualizácie k uvedenému projektu.

Shape
Shape