Stretnutie OOCR pôsobiacich v Trnavskom kraji

Stretnutie OOCR pôsobiacich v Trnavskom kraji

Dňa 10. septembra 2015 bolo zvolané sekciou regionálneho rozvoja pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len OOCR) k téme rozvoja cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja. Nosnou témou bolo zdôraznenie nutnosti nadhľadovej objektivity z pohľadu celého kraja v aktívnom cestovnom ruchu, kde synergickí aktéri resp. OOCR majú potrebu zosieťovania. Výsledným efektom bude dosiahnutie jednotného pôsobenia kraja pre spoločný cieľ udržania turistu na území kraja.

Spoločne diskutované boli konkrétne návrhy možnosti prvej koordinovanej spolupráce v súlade s predloženou ponukou objednanej výstavnej plochy na výstavách ITF Slovakiatour 2016 a HW Praha 2016. Spôsob zaobstarania stánku rovnako úspešnej spoločnej prezentácie, návrh projektu stánku, organizácia dopravy a zabezpečenia budú predmetom najbližšieho stretnutia s OOCR.

OOCR boli informované o spoločnom „projekte na podporu letiska Piešťany“ s rezortom a mestom Piešťany. Kompetencia OOCR v tomto koncepte bude pripraviť konkrétne fakultatívne jednodňové ponuky pre kúpeľných návštevníkov. Návrh na jednotnú kompaktnú prezentáciu kraja zo strany zúčastnených zástupcov OOCR bol uvítaný.