EN SK

Španielska Valencia je ďalším miestom našich projektových aktivít

Španielska Valencia je ďalším miestom našich projektových aktivít

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Španielska Valencia je ďalším miestom našich projektových aktivít

From the association La Cosecha Comunicación, we invite you to participate in the International Day of Citizen Participation, the premiere of the documentary “The Power of Citizens’ Voice” made in the framework of the European project INCOOP: “Strenghtening Civic Participation in the Functioning of Inter-Municipal and Inter-Sectoral actors in Europe”, the documentary revolves around different stories recorded in Portugal, Croatia and Slovakia, where you can see how ordinary people, organizations and entities promote citizen participation in society. After the documentary the project leaders, KRR from Slovakia, CIM from the region of Coimbra, Portugal, the municipality of Ludbreg, Croatia and the association ACICOM from Valencià, will present their activities around this theme and then there will be a round table around the theme of the documentary. We hope to count on your presence.Please find attached the poster of the event.

 

Register with this link to get the link for the zoom event:

https://forms.gle/L8hS3xcrdra2zX737

Today, Tuesday 28th at 8pm (CET) 

 

Thank you very much and best regards.

 

Carlos Daniel Gomero

+34 685 320 465

www.lacosechaweb.com

 


Zo združenia La Cosecha Comunicación Vás pozývame na Medzinárodný deň občianskej participácie, premiéru dokumentu „Sila občianskeho hlasu“, ktorý vznikol v rámci európskeho projektu INCOOP: „Posilnenie občianskej participácie na fungovaní medziobecných a medzisektorových aktérov v Európe“, dokument sa točí okolo rôznych príbehov zaznamenaných v Portugalsku, Chorvátsku a na Slovensku, kde môžete vidieť, ako obyčajní ľudia, organizácie a subjekty podporujú participáciu občanov v spoločnosti. Po dokumentárnom filme predstavia vedúci projektu, KRR zo Slovenska, CIM z regiónu Coimbra, Portugalsko, obec Ludbreg, Chorvátsko a združenie ACICOM z Valencie, svoje aktivity na túto tému a následne sa uskutoční okrúhly stôl okolo témy dokumentárneho filmu. Počítame s vašou prítomnosťou. Plagát podujatia nájdete v prílohe.

 

Zaregistrujte sa pomocou tohto odkazu a získajte odkaz na udalosť zoom:

https://forms.gle/L8hS3xcrdra2zX737

Dnes, utorok 28.06.2022 o 20:00 (SEČ)

Ďakujem veľmi pekne a s pozdravom.

Carlos Daniel Gomero

+34 685 320 465

www.lacosechaweb.com

Shape
Shape