Slovensko hrdý člen Európskej únie

Slovensko hrdý člen Európskej únie

V rámci projektu Slovensko hrdý člen Európskej únie pripravil Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko sériu populárno-náučných seminárov organizovaných na vybraných stredných školách naprieč Trnavským krajom. Cieľom projektu je propagácia predsedníctva a princípov fungovania Európskej únie v podmienkach nášho regiónu.

Prvý seminár sa uskutočnil 7.10.2016 na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch. Nakoľko témy týkajúce sa Európskej únie nie sú dostatočne spopularizované medzi mládežou, je cieľom týchto podujatí zaujať predovšetkým túto skupinu. Prvá časť seminára je zameraná na priblíženie histórie a súčasnosti Európskej únie a prebiehajúceho predsedníctva SR v Rade Európskej únie a priblížením tém týkajúcich sa Európskej únie a Trnavského samosprávneho kraja ako jedného z jej regiónov. V druhej časti seminára je  študentom predstavená  vedomostno-vzdelávacia hra Tvoj región v rámci EÚ, ktorá je prístupná aj na webovej stránke Klastra RR. Cieľom hry je priblížiť fungovanie Európskej únie a aktuálneho diania regiónu v rámci únie na konkrétnych témach ako je gastronómia, voda, sakrálne pamiatky, cykloturistika, zážitková turistika a ich vplyv na každodenný život a ľahšie pochopiť súvislosti medzi regionálnou a celoeurópskou politikou. Počas podujatia majú študenti možnosť si zasúťažiť v dvoch trojčlenných tímoch a otestovať si tak vedomosti nielen o Európskej únii, ale aj o atraktivitách v Trnavskom kraji. Postupne odpovedajú na otázky týkajúce sa Európskej únie a prínosu členstva v únii pre náš región. Víťazný tím je odmenený vecnou cenou. Dňa 13.10.2016 sa uskutočnil seminár na Obchodnej akadémii v Hlohovci a v priebehu mesiaca október a november predstavíme projekt na Strednej priemyselnej škole v Trnave, Strednej odbornej škole technickej – Műszaki Szakkőzépiskola v Galante, Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakkőzépiskola v Dunajskej Strede, Obchodnej akadémii v Senici a Strednej zdravotníckej škole v Skalici.

Samostatným podujatím bol seminár určený pre seniorov, ktorý sa uskutočnil v rámci konferencie Reumatologický deň dňa 12. októbra v kine Hviezda v Trnave. Prednášajúci v prednáške pod názvom Seniori v Európskej únii priblížili našim seniorom témy týkajúce sa sociálnej politiky  Európskej únie a výhod vyplývajúcich z nášho členstva v únii.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Kódové označenie projektu MVZP-SK PRES/2016/19.