Slávnostné otvorenie Náučného chodníka Majdán

Slávnostné otvorenie Náučného chodníka Majdán

V sobotu 17. septembra 2016 Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko prezentoval turistický potenciál regiónu na podujatí Slávnostné otvorenie Náučného chodníka Majdán. Účastníci podujatia obdržali propagačné materiály o Trnavskom kraji, najmenší účastníci sa potešili pestrofarebným balónikom, omaľovánkam a perám.

Slávnostné otvorenie náučného chodníka začalo o 13,00 hod. na námestíčku v Horných Orešanoch, v miestnej časti Majdánske, za účasti zástupcov Obce Horné Orešany, Lesy SR, Správy CHKO Malé Karpaty, Speleoklubu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Aj napriek nepriaznivejšiemu počasiu nasledoval po slávnostnom otvorení spoločný prechod revitalizovaným chodníkom s odborným výkladom pri jednotlivých zastaveniach. Pred koncom trasy na zastávke Rybáreň Parina bola pre účastníkov pripravená opekačka.

Náučný chodník Majdán vybudovali Lesy SR, OZ Smolenice ešte v r. 2002. V r. 2011 bol náučný chodník doplnený o päť zastávok. Cieľom bola revitalizácia jestvujúcich drevených náučných tabúľ a výroba troch nových altánkov a nových infopanelov. Zároveň sa chodník rozšíril o dve nové zastávky, v súčasnosti má 5,9 km. Na desiatich zastaveniach a štrnástich infopaneloch sa môžu návštevníci dozvedieť zaujímavé informácie z rôznych oblastí. Napríklad o histórii spracovania dreva na rôzne produkty, o jaskyniach, chove rýb, geológii územia, či o historických a prírodných zaujímavostiach tejto časti Malých Karpát.