Rokovanie s primátorom mesta Galanta

Rokovanie s primátorom mesta Galanta

Dňa 16.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie s primátorom Galanty pánom Petrom Paškom, na podnet Sekcie regionálneho rozvoja,  s cieľom nájdenia spoločného záujmu v rámci rozvoja cestovného ruchu. Mesto Galanta ako jeden zo zakladateľov Klastra cestovného ruchu, spolu s Trnavským samosprávnym krajom, majú podiel na nosnej štruktúre združenia. Pán primátor vyjadril svoje presvedčenie o efektívnosti a účinnosti revitalizácie činností a prispel na stretnutí viacerými podpornými myšlienkami,  otvoril aj konkrétnu ponuku spolupráce pri podpore zviditeľnenia činností Klastra v regionálnych novinách  – Galantské noviny. Podľa mienky občanov mesta je potrebné venovať čas a záujem v rámci politiky Klastra cieľovej skupine mladých rodín s deťmi. Počas stretnutia sme našli spoločný prienik zamýšľaných  aktivít na cyklotrase galantsko – šalianskeho regiónu a mnohé iné. Návrhom zo strany pána primátora bolo zúčastniť sa na spoločnom pracovnom stretnutí so ZCR Galantsko a s podnikateľmi v Galantsku.