Rokovanie s predstaviteľmi regionálnych ZMOS-ov

Rokovanie s predstaviteľmi regionálnych ZMOS-ov

Spolupráca s miestnou samosprávou je dlhodobou témou a jednou z priorít Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko. Svedčí o tom aj skutočnosť, že niekoľko desiatok členov našej organizácie je práve z radov obcí a miest. Na rokovaní z predstaviteľmi regionálnych ZMOS-ov o možnostiach spolupráce diskutoval výkonný riaditeľ KRR Marek Turanský. Predsedovia ZMO – Jaslovské Bohunice, pán Vladimír Púčik (starosta obce Ružindol), ZMO Galantsko – Šaliansko, pán František Gogh (starosta obce Veľké Úľany) a Združenia miest a obcí Žitného ostrova, pán Oskár Bereczk (starosta obce Dolný Bar) vyjadrili presvedčenie, že by intenzívnejšia spolupráca s klastrom mohla priniesť pre samotné združenia ako aj jednotlivých členov konkrétne výsledky. Rokovania sa zúčastnil aj člen rady ZMO – Jaslovské Bohunice, pán Maroš Sagan, starosta obce Cífer, ktorý vyzdvihol doterajšiu spoluprácu s klastrom jednak na úrovni obce Cífer aj v rámci Mikroregiónu 11PLUS. V diskusii boli otvorené viaceré témy, ktorým by bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť. Podrobnejšie boli prediskutované možnosti spolupráce na rozvíjajúcom sa portáli GOWEST.SK, ktorý by mohol výraznejším spôsobom prispieť k propagácii členov a podpore cestovného ruchu v regióne.