Rokovala Správna rada KRR

Rokovala Správna rada KRR

Dňa 15.februára 2018 sa konalo zasadanie Správnej rady Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch neogotického kaštieľa v Galante. Mesto Galanta je zakladajúcim členom KRR. Na programe rokovania bolo viacero dôležitých bodov a zaujímavých tém. Okrem iného zhodnotenie aktivít za rok 2017, schvaľovanie ekonomických dokumentov ako účtovná závierka za rok 2017, či informácia o zúčtovaní dotácie za rok 2017 ale aj rozsiahla diskusia o plánoch a aktivitách na rok 2018. V rámci diskusie boli predstavené aj aktivity súvisiace s opravami a využívaním neogotického kaštieľa, v ktorého priestoroch už dnes majú možnosť návštevníci spoznávať históriu spojenú so slávnym rodom Esterházy a výnimočnosť atmosféry doslova precítiť v nádherne a funkčne zrekonštruovaných priestoroch štýlovej kaviarne a vinotéky. Srdečne vás pozývame. (www.esterhazygalanta.sk)