Rezort Piešťany potvrdil vstup do Klastra

Rezort Piešťany potvrdil vstup do Klastra

Dňa 7.12. 2015 nás z Rezortu Piešťany navštívili predseda predstavenstva  RNDr. Peter Tremboš a pán Ing. Štefan Šiška výkonný riaditeľ OOCR Rezort Piešťany. Na spoločnom stretnutí sme okrem toho, že nám Rezort Piešťany potvrdil vstup do Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR), prijali aj ich uvítanie aktivity zúčastniť sa na veľtrhoch, ako aj záujem na systematickom rozvoji cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja v súlade s politikou klastra.V Januári 2016 spolu s ich členmi budeme prezentovať Trnavský kraj na výstave ITF Slovakiatour v Bratislave a následne na výstave Holiday World vo februári v Prahe. Myšlienkami  plné pracovné stretnutie je dôkazom nášho presvedčenia  a vízie, že spoločný brainstorming alebo iné formy kreovania spolupráce sú veľmi efektívne a prínosné. Nové myšlienky o marketingovej propagácii alebo prepojenia aktivít medzi členmi v KCR chceme zvážiť, najmä ak by v praxi  zjednodušili chod aktivít. Najbližšie stretnutie plánujeme  už koncom roka, aby sme mohli zadefinovať grafický prejav spoločného stánku a rozdeliť miesta pre všetkých členov.