Propagácia cestovného ruchu na podujatí "Na bicykli za Tomim Kidom" v Holíči

Propagácia cestovného ruchu na podujatí „Na bicykli za Tomim Kidom“ v Holíči

Dňa 15.12.2016 sa Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Klastrom regionálneho rozvoja – západné Slovensko zúčastnil v rámci propagácie cestovného ruchu jedného zo série podujatí Na bicykli za Tomim Kidom – vyboxuj si svoj sen, ktoré sa uskutočnilo v Holíči.

Počas tour Tomi KID zábavnou formou motivoval deti a mladých ľudí k dosiahnutiu svojich snov a životných plánov, snažil sa ukázať dôležitosť športu a ukázal im nové talenty, ľudí, ktorí v živote nemali toľko šťastia ako ostatní, ktorým dal možnosť niečo dokázať a vychovať z nich šampiónov.

Na podujatí sa zúčastnilo 1000 detí z prvého a druhého stupňa základných škôl, k dispozícii bola káva, čaj a vianočné pečivo. V rámci podpory a propagácie cestovného ruchu boli odprezentované témy cyklodoprava a cykloturistika a a zážitková turistika.

Tomáš KID Kovács je majstrom sveta v profesionálnom boxe a v súčasnosti stále najúspešnejší slovenský boxer. Aj napriek tomu, že svoju aktívnu kariéru ukončil, naďalej sa venuje boxu a to aj prostredníctvom charitatívneho projektu Vyboxuj si svoj sen.

Cieľom jeho projektu Vyboxuj si svoj sen je pomôcť stovkám ľudí nájsť motiváciu k športu či stratené sebavedomie. V neposlednom rade chce týmto charitatívnym projektom, ktorého výťažok poputuje na dobudovanie Akadémie Tomiho Kida, pomôcť aj boxerským a športovým talentom, ktoré v živote nemali toľko šťastia ako ostatní a vychovať z nich šampiónov.