Príprava valného zhromaždenia a správnej rady

Príprava valného zhromaždenia a správnej rady

Vážení členovia Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko (KRR),

1. Pripravujeme Valné zhromaždenie KRR, ktoré sa bude konať 24. mája 2018. O mieste, čase konania a programe vás budeme čo najskôr informovať pozvánkou. Rezervujte si však prosím, ak je to možné, termín vo vašom pracovnom programe.

2. Valnému zhromaždeniu bude predchádzať zasadnutie Správnej rady (SR) KRR 19.04.2018. V prípade akýchkoľvek podnetov, ktoré by SR mohla podľa vášho názoru prerokovať pred samotným Valným zhromaždením nám prosím vaše podnety zašlite pred termínom zasadnutia SR na adresu: riaditel@krr.sk.

3. Pripravujeme spustenie benefitného systému ČLENOVIA ČLENOM. Budeme radi, ak sa v čo najväčšom počte zapojíte a ponúknete produkty alebo služby z vášho portfólia pre členov KRR tak, aby mali možnosť ich získať výhodnejšie ako iní.

4. Plánujeme zmenu a úpravu STANOV združenia. Ak máte konkrétne požiadavky alebo pripomienky, neváhajte ich predložiť ako podnet na prerokovanie v správnej rade.

V každom prípade si veľmi vážime vašu doterajšiu podporu Klastru akoukoľvek formou, ktorú ste doteraz myšlienke výnimočného súkromno-verejného partnerstva venovali.

S úctou a prianím skorého osobného stretnutia, Marek Turanský, výkonný riaditeľ.