E-prihláška do Klastra regionálneho rozvoja

 

Odoslaním prihlášky prejavujem súhlas so stanovami združenia zo dňa 27.07.2016 registrované OÚ TT-OVVS-2016/025400 zo dňa 03.08.2016. Súhlasím aj so spracovaním údajov pre účely činností Klastra regionálneho rozvoja - západné Slovensko. Pre komunikáciu s tretími stranami a ako kontaktnú osobu našej organizácie poverujem:
pozn.: Originál prihlášky Vám bude doručený po spracovaní v našom systéme