English EN Slovak SK

Plánované stretnutie členov KRR

Plánované stretnutie členov KRR

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Plánované stretnutie členov KRR

Vážení členovia Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko. Na deň 24. mája 2018 je plánované stretnutie členov KRR. Stretnutie sa bude konať v Orechovej Potôni, v areáli SLOVAKIA RING (www.slovakiaring.sk) v čase od 11.00 hod. vo VIP zasadačke na I. poschodí (vchod pri hlavnom vstupe popri reštaurácii) a bude mať neformálny charakter. Pôvodne sa v tomto termíne malo konať valné zhromaždenie, avšak vzhľadom na požiadavku viacerých členov KRR bude valné zhromaždenie až v neskoršom termíne. Rezervujte si prosím, ak je to možné, termín vo vašom pracovnom programe, aby ste sa stretnutia členov KRR mohli zúčastniť. Svoju účasť môžete potvrdiť na adrese: riaditel@krr.5pixel.sk. V rámci programu bude predstavený aj jedinečný projekt MALKIA PARK (www.malkiapark.sk), ktorého cieľom je ochrana mačkovitých a vzácnych druhov zvierat.

 

Shape
Shape