Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch

Člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko mesto Piešťany pripravilo pre milovníkov tradičnej hudby, folkóru a regionálnych produktov, obľúbené podujatie – Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, ktoré sa tento rok uskutoční už 26-krát. Je to najvýznamnejšia udalosť kultúrneho života Piešťan, ktorou sa už od roku 1992 oficiálne zahajuje letná sezóna v meste.

Podujatie malo bohatý program, návštevníci mohli vidieť hudobný sprievod, ktorý začínal pred Kolonádovým mostom, dračie lode medzi piešťanskými mostmi, prezentáciu historických vozidiel pred Domom umenia, tanečné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy, či mnoho stánkov s remeselnými produktmi od rôznych výrobcov, ktoré bolo možné si samozrejme aj kúpiť.

Zúčastnení mali možnosť navštíviť propagačný stánok Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko (KRR), ktorý bol prioritne zameraný na tému vodný potenciál kraja a získať v ňom zaujímavé informácie nielen o vodných plochách, wellness zariadeniach, aquaparkoch, zážitkovej turistike na vode, ale aj o historických, kultúrnych a športových atraktivitách kraja. Najväčší záujem bol najmä o cyklomapy a turistické mapy, či materiály propagujúce možnosti trávenia voľného času v Trnavskom kraji. Deti zas potešili drobné propagačné predmety, ako napríklad balóny, lízanky, či pexeso.

KRR sa v rámci spolupráce snaží sieťovaním spropagovať všetkých členov, tak obce a mestá, ako aj súkromné firmy a prostredníctvom osobnej formy komunikácie a prezentácie priblížiť ich činnosť, ponuku a zaujímavé portfólio návštevníkom jednotlivých okresov kraja.

„Práve v sieťovaní súkromného, verejného a tretieho sektora vidíme príležitosť, ako vieme efektívne podporiť a prepojiť propagáciu členov navzájom, čo podobným spôsobom nerobí u nás žiadna organizácia.“ Povedal výkonný riaditeľ Klastra regionálneho rozvoja JUDr. Marek Turanský MBA.

KRR spolu so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom plánuje podobne spropagovať všetkých svojich členov na desiatkach ďalších podujatiach v tomto roku naprieč celým krajom.