Ochutnávka vína v kaštieli v Chtelnici

Ochutnávka vína v kaštieli v Chtelnici

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Klastrom regionálneho rozvoja – západné Slovensko prezentoval regionálne produkty a turistický potenciál kraja na podujatí Ochutnávka vína, ktoré organizoval člen Klastra RR, obec Chtelnica. Podujatie sa uskutočnilo dňa 25. novembra 2016 v priestoroch pivnice kaštieľa v Chtelnici.  Návštevníci mali možnosť ochutnať viac ako 60 vzoriek vína od vinárstiev Víno Čapičík zo Zelenča, Víno Sabo z Vrbového, Víno Černý z Hlohovca, PD Dechtice a Čachtické chotáre.

Počas podujatia Trnavský samosprávny kraj a Klaster RR prezentoval kultúrny potenciál regiónu Trnava. Návštevníci si mohli vybrať z rôznych propagačných materiálov, najväčší záujem prejavili o materiály týkajúce sa cykloturistiky.

História kaštieľa v Chtelnici v skratke:

Pôvod lokality siaha do konca 16.storočia a súvisí s dobrovodským panstvom. Pôvodné sídlo bolo hlavne pod správou panstva Erdödyovcov a Pálffyovcov. Na mieste kaštieľa postavili na konci 16.storočia renesančný objekt s opevnením – nazývaný castrum alebo kúria.  Rok 1603 ako rok vzniku kaštieľa teda pokladáme skôr za rok jeho prestavby.

Rod Erdödyovcov mal kaštieľ v majetku viac ako dve a pol storočia. Majitelia niekoľkokrát prestavovali objekty kaštieľa, v podstatnej miere v roku 1679, odkedy sa zachovala jeho podoba do súčasnosti. Pôvodne renesančný objekt touto prestavbou zmenili na barokový.

V polovici 19.storočia kaštieľ prevzali do vlastníctva Pálffyovci, ktorí sa zdržiavali v kaštieli zriedkavo a v roku 1912 Jozef Pálffy dal kaštieľ do prenájmu majiteľovi bratislavského pivovaru Viktorovi Steinovi. Pálffyovci dali odviezť z kaštieľa najcennejšie vnútorné zariadenie, takže do konca druhej svetovej vojny zostal prakticky neobývaný. Tragické prevratové udalosti sa v novembri 1918 v Chtelnici spôsobili nenahraditeľné škody na vnútornom zariadení i na samotných objektoch kaštieľa.

Až v novembri v roku 1941 otvorili v kaštieli Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže za účasti prezidenta Dr. Jozefa Tisu a po roku 1945 kaštieľ prevzal do vlastníctva štát. V školskom roku 1945-1946 sa v kaštieli umiestnila meštianska škola, neskôr základná deväťročná škola. Tento stav trval do roku 1972. Keďže o využitie kaštieľa nemali záujem kultúrne inštitúcie, prevzalo ho ministerstvo vnútra, najskôr v ňom zriadilo svoju školu. Objekty z časti renovovali, upravili okolie s parkom, v areáli však vybudovali garáže. Pôvodný masívny oporný múr od cesty zbúrali a nahradili novým. Po zániku školy bol v kaštieli zriadený archív ministerstva vnútra a v roku 1963 bol areál kaštieľa pridaný do zoznamu nehnuteľných pamiatok Západoslovenského kraja. Od roku 2000 je majetkom obce.

Článok zdroj: http://www.chtelnica.sk/obec/pamiatky/kastiel/

chtelnica_kastiel_jul-2015

Kaštieľ v Chtelnici z konca 16. storočia odfotený v júli 2015 pred rekonštrukciou.

Fotografia zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chtelnica_ka%C5%A1tie%C4%BE_06.jpg

 

Rekonštrukcia kaštieľa v Chtelnici v skratke

Obec Chtelnica investovala približne milión eur do obnovy časti budovy kaštieľa, konkrétne do dvoch rožných pavilónov a pivničných priestorov.V severnom pavilóne je sprístupnená výstava obrazov miestnych maliarov, na ďalších poschodiach sú výstavy fotografií, vo vyvýšenom suteréne je muzeálna expozícia, ale aj prezentácia prác na obnove kaštieľa.

Aj keď obec získala na svoj projekt peniaze z eurofondov, za terajším stavom obnovených častí miestneho kaštieľa je podľa starostu obce Radošinského aj množstvo hodín odpracovaných brigádnikmi. Hlavným dodávateľom stavebných prác bola spoločnosť Eurobuilding, subdodávateľmi však boli aj domáce firmy a živnostníci. Menšie čiastky na jeho záchranu obec získala viackrát z ministerstva kultúry, z Úradu vlády, ale sumou deväťtisíc eur prispeli aj dedinčania v zbierke.

V roku 2014 obec podala žiadosť o finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu, s ktorou uspela. Aj po miliónovej investícii je podľa odhadu starostu zrekonštruovaných len asi 20 percent celého areálu.

Článok zdroj: http://www.trnavskyhlas.sk/c/19239-foto-kastiel-v-chtelnici-zrekonstruovali-pychu-obce-spristupnili-verejnosti.htm

13511968_504902063032990_3925585643120845866_n

Kaštieľ po rekonštrukcii v lete 2016

Fotografia zdroj: http://www.pnky.sk/koktail/v-chtelnici-slavnostne-otvorili-zrekonstuovane-casti-kastiela/

dsc_0245

Fotografia zdroj: http://www.trnavskyhlas.sk/c/19239-foto-cast-kastiela-v-chtelnici-zrekonstruovali-pychu-obce-spristupnili-verejnosti.htm

Pozrite si zopár fotografií zo zrekonštruovaných vnútorných priestorov