Metodický deň Trnavského samosprávneho kraja a propagácia cestovného ruchu, 24.8.2017

Metodický deň Trnavského samosprávneho kraja a propagácia cestovného ruchu, 24.8.2017

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval dňa 24. augusta 2017 Metodický deň pre riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Lomonosovej ulici v Trnave. Súčasťou programu bolo aj predstavenie Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko. Výkonný riaditeľ klastra, Marek Turanský predstavil prítomným spoluprácu Klastra RR so sekciou regionálneho rozvoja TTSK. Metodického dňa sa zúčastnil aj predseda TTSK Tibor Mikuš, ktorý sa prítomným prihovoril v krátkom príhovore.
Osobnou účasťou podporil podujatie aj Klaster RR, ktorý spolu so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom prezentovali cestovný ruch v kraji. Prezentácia bola zameraná na tému regionálne produkty a vodný potenciál Trnavského kraja. V propagačnom stánku boli pre účastníkov podujatia k dispozícii rôzne informačné materiály o atraktivitách regiónu. Súčasťou expozície bola ochutnávka medoviny od spoločnosti Včelco s.r.o., ktorá je členom Klastra RR. Účastníci mali možnosť oddýchnuť si v oddychovej zóne s tulivakmi.