Megatrends and Media 2016

Megatrends and Media 2016

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko spolu s Trnavským samosprávnym krajom, ako generálni partneri podujatia, prispeli  k uskutočneniu 11. ročníka na tému „Megatrendy a médiá“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20. apríla 2016 na Smolenickom zámku.

Vedecká medzinárodná konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie je významnou udalosťou s účasťou odborníkov a uznávaných prednášajúcich v oblasti masmediálnej komunikácie. Cieľom konferencie bolo prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností  médií a trendov  súčasnosti.

Nosnú myšlienku konferencie obsiahla aj prednáška  Kritika v médiách, kritika médií  svetoznámeho autora  a odborníka  vedeckých publikácií profesora David Buckingham z Londýnskej univerzity. V prednáške podporil hlavnú myšlienku, ktorou je kritické myslenie v mediálnej výchove. Konferencia bola rozdelená na päť diskusných sekcií – gramotnosť, politika, kreativita, marketing a spoločnosť.

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko sa konferencie zúčastnil v rámci prípravy spoločných aktivít a projektov s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Oblasť aktivít vzájomnej spolupráce (klaster – univerzita) bude definovaná v MEMORANDE, o ktorého obsahu rokovali dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. a riaditeľ Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko, JUDr. Marek Turanský, MBA.

Naše združenie sa v rámci svojej činnosti bude aj naďalej zameriavať na „tretí sektor“ a spolupracovať so širokou odbornou verejnosťou, odbornými školami, univerzitami, múzeami a galériami. Z toho dôvodu podporí aj ďalšiu vedeckú konferenciu organizovanú Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom „Marketing Identity“, ktorá  sa uskutoční v novembri 2016.

Uvítame námety našich členov alebo partnerov na návrhy spolupráce, zasielajte prosím na info@klasterrr.sk.

Fotogaléria: