Medzinárodný veľtrh ITF SLOVAKIATOUR

Medzinárodný veľtrh ITF SLOVAKIATOUR

V dňoch 28. – 31.1.2016 sa Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR) zúčastnil pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. 

Unikátny grafický vizuál spoločnej expozície pútavo zvýraznil nosné témy činnosti KCR:

  • cyklodoprava a cykloturistika,
  • využitie vodného potenciálu a kúpeľný turizmus,
  • sakrálny turizmus a tematika kultúry,
  • gastronómia a ubytovanie,
  • zážitková turistika.

Naši spoluvystavovatelia prezentovali veľmi vznešene historické pamiatky, lokálne  kultúrne a športové podujatia, akciové produktové balíčky, ponuky wellness a kúpeľov, cyklotrasy a regionálne produkty. Medzi vystavovateľmi v spoločnej expozícii, ktorí sa zúčastnili podujatia a využili možnosť prezentovať sa, boli  mesto Galanta, OOCR Rezort Piešťany, Hotel Park Piešťany, Hotel Máj Piešťany, Piešťanské kúpele, OOCR Trnava Tourism, Slovakia Ring Agency, Pivovar Sandorf, Združenie cestovného ruchu Galantsko, Hotel Therma z Dunajskej Stredy, Apimed – svetový výrobca medoviny, Golf Trnava s tréningovým odpaliskom. Všetkým patrí poďakovanie za kreatívnu atmosféru počas konania výstavy.

Jednotná expozícia mala tento rok veľký úspech merateľný v podobe návštevnosti ako aj  počtu rokovaní v dňoch výstavy,  prijali sme okrem dvoch nových členov (vydavateľstvo DAJAMA a Pivné kúpele Sandorf) aj pozvanie na pracovné stretnutie ohľadom novej spolupráce s X-bionic sphere v Šamoríne.

Spoluvystavovatelia a návštevy stánku pozitívne hodnotili atmosféru, technické a organizačné zabezpečenie stánku, ako aj zázemie a poskytované služby. Príjemná atmosféra prispela k mnohým doteraz neprerokovaným témam  medzi členmi, jednou z nich aj záujem o spoluúčasť na výstave v Prahe, ktorá  sa bude konať už v tomto mesiaci v dňoch 18. – 21.2.2016.

Fotogaléria: